Оваа работна единица ги одржува градските гробишта и капелата. Главни активности се формирање на гробни места, пристапни патеки и одржување на чистотата на истите.

Сите права задржани. ЈП „Комуналец“ - Неготино. Дизајн: Мегасофт Плус - Битола © 2014